angielski

Good afternoon Małgorzata, Thank you for your time last week. Following on from our conversation, MVF is a customer generation company based in London with global operations in over 120 markets. With more than 10 years experience, we provide 750,000 leads a month to suppliers within a variety of industries, helping partners scale their business operations by providing stable volumes month-on-month. I have also attached a PDF that goes into a bit more depth. Working with many solar installers in Europe, as well as big energy suppliers such as E.ON and EDF, we provide a valuable source of new business to those looking to grow. From prior experience in the polish solar market, we have the capability to provide 1500 leads a month of consumers interested in B2C solar panels, which I think EnergyRe would benefit from considering your network of installers and current operations. In terms of our business model, through a multi-channel marketing mix we drive inbound traffic to our platforms, where we then generate leads for our partners. This mix of channels allows our clients to generate volumes of prospects through their own branded marketing, as well as an unbranded campaign. With a team of 500 people, 350 of which are dedicated to marketing, we handle the whole process from the creation of the adverts to receiving the qualified leads through our landing page, as well as the marketing optimisation following the pilot period. We don't use databases or competitions to generate leads and the leads are distributed on a one-to-one basis, meaning only one supplier would receive them. The user journey would be as follows: 1. The consumer is directed to an information page after clicking on an advert 2. They would then click on the call to action ('Request a quote'), taking them to the landing page 3. Complete questions on the landing page that verify intent about their solar panel request, including name, email address, phone number and postal code 4. Lead information is sent to the partners sales team I have provided some general metrics below regarding a Polish Solar Panel Campaign - to allow for a tangible ROI, we use a transparent Cost-Per-Lead model. For a pilot month, we could start on 400 leads a month across your 10 installers as a proof of concept, which amounts to around 2 leads each a day over 20 working days. Metrics - Available capacity: up to 1500 leads a month - Standard CPL: 13€ per lead - Territories: Nationwide - One-to-one distribution model It would be great to discuss a potential opportunity further and respond to any questions you may have. Would you be available for a call on Friday at 11am? Kind regards, Hannah

polski

Dzień dobry Małgorzata, Dziękuję za poświęcony czas w zeszłym tygodniu. Kontynuując naszą rozmowę, MVF jest firmą generującą klientów z siedzibą w Londynie, działającą na całym świecie na ponad 120 rynkach. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu dostarczamy 750 000 potencjalnych klientów miesięcznie dostawcom z różnych branż, pomagając partnerom w skalowaniu ich działalności biznesowej, zapewniając stabilne wolumeny z miesiąca na miesiąc. Dołączyłem również plik PDF, który jest nieco głębszy. Współpracując z wieloma instalatorami energii słonecznej w Europie, a także z dużymi dostawcami energii, takimi jak E.ON i EDF, zapewniamy cenne źródło nowych firm dla tych, którzy chcą się rozwijać. Bazując na wcześniejszym doświadczeniu na polskim rynku energii słonecznej, jesteśmy w stanie zapewnić 1500 potencjalnych klientów miesięcznie konsumentom zainteresowanym panelami słonecznymi B2C, co moim zdaniem EnergyRe skorzystałoby na rozważeniu Twojej sieci instalatorów i bieżącej działalności. Jeśli chodzi o nasz model biznesowy, poprzez wielokanałowy marketing mix kierujemy ruch przychodzący na nasze platformy, gdzie następnie generujemy potencjalne szanse dla naszych partnerów. Ta mieszanka kanałów pozwala naszym klientom generować dużą liczbę potencjalnych klientów poprzez marketing własnej marki oraz kampanię niemarkową. Dysponując zespołem 500 osób, z których 350 zajmuje się marketingiem, zajmujemy się całym procesem, od tworzenia reklam po otrzymywanie wykwalifikowanych potencjalnych klientów poprzez naszą stronę docelową, a także optymalizację marketingu po okresie pilotażowym.Nie używamy baz danych ani konkursów do generowania potencjalnych klientów, a potencjalni klienci są dystrybuowani indywidualnie, co oznacza, że ​​otrzyma je tylko jeden dostawca. Podróż użytkownika wyglądałaby następująco: 1. Konsument zostaje przekierowany na stronę informacyjną po kliknięciu reklamy 2. Następnie klikną wezwanie do działania („Poproś o wycenę”), zabierając je na stronę docelową 3. Wypełnij pytania na stronie docelowej, które potwierdzają zamiar związany z żądaniem panelu słonecznego, w tym imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i kod pocztowy 4. Informacje dotyczące potencjalnych klientów są wysyłane do zespołu sprzedaży partnerów Podałem poniżej kilka ogólnych wskaźników dotyczących kampanii w Polskim Panelu Słonecznym - aby umożliwić namacalny zwrot z inwestycji, stosujemy przejrzysty model kosztu pozyskania potencjalnego klienta. Jako miesiąc pilotażowy moglibyśmy rozpocząć od 400 potencjalnych klientów miesięcznie w 10 instalatorach jako dowód koncepcji, co daje około 2 potencjalnych szans dziennie przez 20 dni roboczych. Metryka - Dostępna pojemność: do 1500 leadów miesięcznie - Standardowa licencja CPL: 13 € za ołów - Terytoria: ogólnopolskie - Model dystrybucji jeden do jednego Byłoby wspaniale omówić potencjalną okazję i odpowiedzieć na wszelkie pytania. Czy byłbyś dostępny na rozmowę w piątek o 11 rano? Z poważaniem, Hanna

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.