angielski

The Privacy Policy respects and protects the privacy of all users of the Privacy Policy Network Services. In order to provide you with more accurate and personalized services, our Privacy Policy covers the way we collect, use, disclose, transmit and store your information. However, the privacy policy will treat this information with a high degree of diligence and prudence. The Privacy Policy will update this Privacy Policy from time to time. By agreeing to the Privacy Policy Use Agreement, you are deemed to have agreed to the entire content of this Privacy Policy. This Privacy Policy is an integral part of the Privacy Policy Use Agreement. How do we collect information? We collect information to provide you with better, higher quality and more personalized service. We collect information in the following ways: 1. When you use our app, we may ask you to provide personal information. We use this personal information to communicate with you, to inform you and to contact you. This information can also be used to investigate, prevent or take action on unauthorized use of the service. If the information we use is different from the information we collect, we will ask for your permission before using it. 2, We also collect anonymous non-personal information, such as your IP address, the type of browser you use, your browser language, your web request and the date and time of your request. Such information cannot identify you separately. For example, non-personal information can be used to market, audit, provide or improve our services, or develop new services. How do we use information We use information collected through application: A) According to your request, send you relevant information with your consent; B) To help develop our products and services; C) Send you technical notices, updates, security alerts and support; D) Share their information with our partner advertisers to provide user with personalized ads (behavior ads) in the app. E) Create reports, analyses or similar services for us to use in research or business intelligence, such as tracking potential problems or trends in the App; preventing cheating, crime or fraud. Third party account Our App Service does not store any other third party service passwords. Your account information will not be disclosed to this app, and you can cancel any social networking site with this app at any time. Sharing personal data In order to improve our products and provide you with better service, we also share personal data with the suppliers or agents working on our behalf for the purposes described in this Privacy Policy. For example, companies that hire data analysis services may need to collect and access personal data to provide these capabilities. In this case, these companies must comply with our data privacy and security requirements. Legal basis for data processing For the purposes set out in this Privacy Policy, we process personal data as described above. Our legal basis for processing personal data includes the following: the processing necessary to enter into a contract with you (for example, to provide you with the services you request and to identify and verify you so that you use the Site); you must comply with legal requirements (for example, compliance) Accounting rules and mandatory disclosure to law enforcement); necessary for our legitimate interests (for example, managing our relationship with you, ensuring the security of our services, communicating with our products and services); and based on our customers Agree (for example, placing certain cookies and sharing your information with third parties for advertising purposes). In some cases, you may be required to provide us with personal data for the above processing so that we can provide you with all of our services and let you use all the features of our application. International personal data transmission Our business may require us to transfer your personal data to countries outside the European Economic Area ("EEA"), including countries such as the People's Republic of China or Singapore. We take appropriate steps to ensure that your personal data recipients must comply with confidentiality obligations and take measures such as standard contract terms. A copy of these terms can be obtained by contacting our Help Center. Changes to the Privacy Policy This Privacy Policy may be updated from time to time. We will notify you of any changes to our Privacy Policy by posting a new Privacy Policy on this page. It is recommended that you review this Privacy Policy periodically for any changes. Contact Us If you have any questions about privacy when using this app, or if you have questions about our practices, please contact us by email.

polski

Polityka Prywatności szanuje i chroni prywatność wszystkich użytkowników Usług sieciowych Polityki Prywatności. Aby zapewnić Ci dokładniejsze i spersonalizowane usługi, nasza Polityka prywatności obejmuje sposób, w jaki zbieramy, wykorzystujemy, ujawniamy, przesyłamy i przechowujemy twoje informacje. Jednak polityka prywatności traktuje te informacje z dużą starannością i ostrożnością. Polityka prywatności aktualizuje niniejszą Politykę prywatności od czasu do czasu. Akceptując Umowę użytkowania Polityki prywatności, uznaje się, że wyraziłeś zgodę na całą treść niniejszej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności stanowi integralną część Umowy użytkowania Polityki prywatności. Jak zbieramy informacje? Gromadzimy informacje, aby zapewnić lepszą, spersonalizowaną obsługę o wyższej jakości. Gromadzimy informacje w następujący sposób: 1. Podczas korzystania z naszej aplikacji możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych. Używamy tych danych osobowych do komunikowania się z tobą, informowania i kontaktowania się z tobą. Informacje te mogą być również wykorzystane do zbadania, zapobiegania lub podjęcia działań w przypadku nieautoryzowanego korzystania z usługi. Jeśli wykorzystywane przez nas informacje różnią się od informacji, które zbieramy, przed ich użyciem poprosimy Cię o zgodę. 2, Zbieramy również anonimowe informacje nieosobowe, takie jak adres IP, rodzaj używanej przeglądarki, język przeglądarki, żądanie sieciowe oraz data i godzina żądania. Takie informacje nie mogą Cię zidentyfikować osobno.Na przykład dane nieosobowe mogą być wykorzystywane do marketingu, audytu, świadczenia lub ulepszania naszych usług lub opracowywania nowych usług. Jak wykorzystujemy informacje Korzystamy z informacji zebranych za pośrednictwem aplikacji: A) Zgodnie z twoją prośbą, prześlij odpowiednie informacje za twoją zgodą; B) Aby pomóc w rozwoju naszych produktów i usług; C) Wysyłanie powiadomień technicznych, aktualizacji, alertów bezpieczeństwa i wsparcia; D) Udostępnij swoje informacje naszym reklamodawcom partnerskim, aby zapewnić użytkownikom spersonalizowane reklamy (reklamy behawioralne) w aplikacji. E) Twórz raporty, analizy lub podobne usługi do wykorzystania w badaniach lub analizie biznesowej, takie jak śledzenie potencjalnych problemów lub trendów w aplikacji; zapobieganie oszustwom, przestępstwom i oszustwom. Konto strony trzeciej Nasza usługa aplikacji nie przechowuje żadnych haseł innych firm. Informacje o Twoim koncie nie zostaną ujawnione tej aplikacji i możesz w dowolnej chwili anulować dowolną witrynę sieci społecznościowej. Udostępnianie danych osobowych Aby ulepszyć nasze produkty i zapewnić lepszą obsługę, udostępniamy również dane osobowe dostawcom lub agentom działającym w naszym imieniu dla celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Na przykład firmy wynajmujące usługi analizy danych mogą potrzebować gromadzenia danych osobowych i uzyskiwania do nich dostępu w celu zapewnienia tych możliwości. W takim przypadku firmy te muszą spełniać nasze wymagania dotyczące prywatności i bezpieczeństwa danych.Podstawa prawna przetwarzania danych Do celów określonych w niniejszej Polityce prywatności przetwarzamy dane osobowe zgodnie z powyższym opisem. Nasza podstawa prawna przetwarzania danych osobowych obejmuje: przetwarzanie konieczne do zawarcia z tobą umowy (na przykład w celu zapewnienia usług, o które prosisz, oraz w celu identyfikacji i weryfikacji, abyś mógł korzystać z witryny); musisz przestrzegać wymogów prawnych (na przykład zgodności) Zasady rachunkowości i obowiązkowe ujawnianie informacji organom ścigania); niezbędne dla naszych uzasadnionych interesów (na przykład zarządzanie naszymi relacjami z Tobą, zapewnianie bezpieczeństwa naszych usług, komunikowanie się z naszymi produktami i usługami); i na podstawie naszych klientów Zgadzam się (na przykład umieszczając określone pliki cookie i udostępniając twoje dane stronom trzecim w celach reklamowych). W niektórych przypadkach może być konieczne podanie nam danych osobowych do powyższego przetwarzania, abyśmy mogli zapewnić Ci wszystkie nasze usługi i umożliwić korzystanie ze wszystkich funkcji naszej aplikacji. Międzynarodowa transmisja danych osobowych Nasza firma może wymagać od nas przekazywania danych osobowych do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”), w tym do takich krajów, jak Chińska Republika Ludowa lub Singapur. Podejmujemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia, że ​​odbiorcy danych osobowych muszą przestrzegać obowiązków zachowania poufności i podejmują środki, takie jak standardowe warunki umowy.Kopię tych warunków można uzyskać, kontaktując się z naszym Centrum pomocy. Zmiany w polityce prywatności Niniejsza Polityka prywatności może być okresowo aktualizowana. Powiadomimy Cię o wszelkich zmianach w naszej Polityce prywatności, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie. Zaleca się okresowe przeglądanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Skontaktuj się z nami Jeśli masz pytania dotyczące prywatności podczas korzystania z tej aplikacji lub masz pytania dotyczące naszych praktyk, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.