angielski

Dear Customer, Thank you for e-mail regarding "[broadmail]Re: (Technical inquiry (inverters or monitoring systems)) to SMA device 3003491585 ". If you are the owner of a private PV-plant, please contact your installer first. He knows the plant and the technical environment and can answer your questions best. If your installer needs our support, he will contact us. You will find many answers to questions in our FAQ & Support section of our internet page. If you are an installer, we will assist you with your request. We apologize that there might be a delay of up tp 10 days respondig to your e-mail. Do you wish a faster support? Than please register in our Serviceportal SMA Online Service Center and place your request there. As all important questions are directly addressed there, we are able to assist you much faster with your request. Best regards, Your SMA Serviceteam

polski

Drogi Kliencie,   Dziękujemy za wiadomość e-mail dotyczącą „[broadmail] Re: (zapytanie techniczne (falowniki lub systemy monitorowania)) do urządzenia SMA 3003491585”. Jeśli jesteś właścicielem prywatnej instalacji fotowoltaicznej, najpierw skontaktuj się z instalatorem. Zna zakład i środowisko techniczne i może najlepiej odpowiedzieć na twoje pytania. Jeśli Twój instalator potrzebuje naszego wsparcia, skontaktuje się z nami. Znajdziesz wiele odpowiedzi na pytania w dziale FAQ i pomocy technicznej na naszej stronie internetowej. Jeśli jesteś instalatorem, pomożemy Ci z prośbą. Przepraszamy za opóźnienie w odpowiedzi na wiadomość e-mail o maksymalnie 10 dni. Czy chcesz szybszego wsparcia? Następnie zarejestruj się w naszym internetowym centrum serwisowym Serviceportal SMA i umieść tam swoje zapytanie. Ponieważ wszystkie ważne pytania są tam adresowane bezpośrednio, jesteśmy w stanie pomóc Ci znacznie szybciej w Twojej prośbie. Z poważaniem, Twój serwis SMA

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.