angielski

Dear MAGDA BERENDT, Thank you for your recent enquiry. Hapag-Lloyd is pleased to make you the following offer, for which please find our rates and further details below. Offer expires on: July 31st 2024 Our quotation is valid until the above mentioned offer expiry date. We reserve the right to review and re-quote, if we do not receive any booking, prior to above mentioned offer expiry date. Valid from 05 Jul 24 Valid to 31 Jul 24 Quotation number W240700600578 Service 1 of 1 Commodity FAK From GDYNIA, PL P ORT To JEBEL ALI, AE P ORT via HAMBURG, DE Estimated Transportation Days 40 The expected transit time for above mentioned service is subject to possible changes and given as an indication only. For next sailings please check our Web Schedule Link To Web Schedule Quick links FAK Definition Local Charges Detention & Demurrage Country Remarks Contact Telephone +48 58 5544503 Email Poland@sales.Hlag.com Freight Charges Freight Charges Curr. 20'RE 40'RE Ocean Freight Only Operating Reefers USD 1617 1356 The Ocean Freight includes the following assessorial charges: 20'RE: Emergency Surcharge, Carrier Security Fee, Suez Canal Transit Charge, 40'RE: Carrier Security Fee, Suez Canal Transit Charge, Emergency Surcharge Surcharges Unless otherwise specified, all rates are subject to all surcharges as they are valid at time of shipment. The currently applicable surcharges are: Freight Surcharges Curr. 20'RE 40'RE Operations Cost Recovery USD 1000 1000 Vessel Risk Surcharge USD 42 84 Emission Allowance USD 71 142 Marine Fuel Recovery USD 414 828 Heavy Lift Charge Between 20.001 and 34 TON USD 150 - Transport Additional Origin USD 435 629 Import Surcharges Curr. 20'RE 40'RE Equipment Maintenance Fee AED 145 192 Export Surcharges Curr. 20'RE 40'RE Terminal Handling Charge Orig. Only Operating Reefers EUR 345 345 Notes Subject to Destination Documentation Fee: AED 518 per Bill of Lading Additional Information Future Marine Fuel Recovery (MFR) surcharge adjustments may not be considered in above offer. You can find all global MFR values and validity at Marine Fuel Recovery Surcharge (MFR). The Terms and Conditions under which Hapag-Lloyd accepted your business are available at: Hapag-Lloyd Homepag

polski

Szanowna MAGDO BERENDT, Dziękujemy za niedawne zapytanie. Hapag-Lloyd ma przyjemność przedstawić Państwu poniższą ofertę, dla której prosimy o zapoznanie się z naszą ofertą stawki i więcej szczegółów poniżej. Oferta wygasa: 31 lipca 2024 r Nasza oferta jest ważna do wskazanego powyżej terminu ważności oferty. Zastrzegamy sobie prawo do sprawdzenia i ponownego zacytowania, jeśli tak się stanie nie otrzymają rezerwacji przed upływem wskazanego powyżej terminu ważności oferty. Obowiązuje od 05 24 lipca Ważne do 31 lipca 24 Numer oferty W240700600578 Praca 1 z 1 Towar FAK Z GDYNIA, PL PORT Do JEBEL ALI, AE PORT przez HAMBURG, DE Szacowane dni transportu 40 Oczekiwany czas tranzytu dla powyższa usługa podlega do możliwych zmian i podane jako jedynie wskazanie. W przypadku następnych rejsów prosimy sprawdzić nasz harmonogram internetowy Link do harmonogramu internetowego Szybkie linki Definicja FAK Opłaty lokalne Zatrzymanie i przestój Uwagi krajowe Kontakt Telefon +48 58 5544503 E-mail Polska@sales.Hlag.com Koszty transportu Opłaty za fracht Curr. 20'RE 40'RE Fracht morski Tylko działające chłodnie 1617 1356 USD Fracht oceaniczny obejmuje następujące opłaty szacunkowe: 20'RE: opłata awaryjna, opłata za ochronę przewoźnika, opłata za tranzyt przez Kanał Sueski, 40'RE: opłata za ochronę przewoźnika, opłata za tranzyt przez Kanał Sueski, Dopłata awaryjna Dopłaty O ile nie określono inaczej, do wszystkich stawek doliczane są wszelkie dopłaty obowiązujące w momencie wysyłki.Obecnie obowiązujące dopłaty to: Dopłaty za fracht Curr. 20'RE 40'RE Zwrot kosztów operacyjnych 1000 1000 USD Dopłata za ryzyko statku 42 84 USD Uprawnienie do emisji 71 142 USD Odzysk paliwa żeglugowego 414 828 USD Opłata za ciężki podnośnik Od 20.001 do 34 TON 150 USD - Transport Dodatkowe Pochodzenie 435 629 USD Dopłaty importowe Curr. 20'RE 40'RE Opłata za konserwację sprzętu 145 192 AED Dopłaty eksportowe Curr. 20'RE 40'RE Opłata za obsługę terminala Oryg. Tylko działające chłodnie 345 345 EUR Notatki Z zastrzeżeniem opłaty za dokumentację miejsca docelowego: 518 AED za list przewozowy Dodatkowe informacje Powyższa oferta może nie uwzględniać przyszłych korekt dopłat do odzyskiwania paliwa morskiego (MFR). Możesz znaleźć wszystkie globalne MFR wartości i ważność w przypadku dopłaty za odzyskanie paliwa morskiego (MFR). Warunki, na jakich Hapag-Lloyd zaakceptował Twoją firmę, są dostępne na stronie: Hapag-Lloyd Homepag

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.