angielski

Recent research has shown that personality traits continue to develop throughout the life span, but most profound changes are typically found during young adulthood. Increasing evidence suggests that life events play a significant role in many of these changes. The present longitudinal study examined the role of work, education, social, and health-related life events in the development of the Big Five traits among young Finns. Participants were originally recruited in 2004 through elementary schools in a middle-sized Finnish city. Participants' Big Five traits and life events were measured via self-reports at ages 20 and 23 (Ns = 597 and 588, respectively). Entering work life, beginning a relationship, and studying in university predicted increases in Conscientiousness, trying drugs predicted increases in Neuroticism, and onset of a chronic disease predicted increases in Neuroticism and Conscientiousness between ages 20 and 23. The results suggest that mature life transitions relate to stronger increases in Conscientiousness in young adulthood, and that non-normative life choices and events may predict increases in Neuroticism.

polski

Ostatnie badania wykazały, że cechy osobowości rozwijają się przez całe życie, ale najgłębsze zmiany zwykle występują w okresie wczesnej dorosłości. Coraz więcej dowodów sugeruje, że wydarzenia życiowe odgrywają znaczącą rolę w wielu z tych zmian. W niniejszym badaniu podłużnym zbadano rolę wydarzeń życiowych związanych z pracą, edukacją, życiem społecznym i zdrowiem w rozwoju cech Wielkiej Piątki wśród młodych Finów. Pierwotnie uczestnicy zostali zrekrutowani w 2004 r. poprzez szkoły podstawowe w średniej wielkości fińskim mieście. Cechy Wielkiej Piątki i wydarzenia życiowe uczestników mierzono za pomocą samoopisów w wieku 20 i 23 lat (odpowiednio Ns = 597 i 588). Wejście w życie zawodowe, nawiązanie związku i studia na uniwersytecie przewidywały wzrost sumienności, próbowanie narkotyków przewidywało wzrost neurotyczności, a początek choroby przewlekłej przewidywał wzrost neurotyczności i sumienności w wieku od 20 do 23 lat. Wyniki sugerują, że dojrzałe przejścia życiowe są ze sobą powiązane do silniejszego wzrostu sumienności w młodym wieku dorosłym oraz że nienormatywne wybory i wydarzenia życiowe mogą przewidywać wzrost neurotyzmu.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.