angielski

This is the mail system at host serwisanci.nazwa.pl. I'm sorry to have to inform you that your message could not be delivered to one or more recipients. It's attached below. For further assistance, please send mail to postmaster. If you do so, please include this problem report. You can delete your own text from the attached returned message. The mail system : host gmail-smtp-in.l.google.com[142.250.147.26] said: 552-5.3.4 Your message exceeded Google's message size limits. To view our 552-5.3.4 message size guidelines, go to 552 5.3.4 https://support.google.com/mail/?p=MaxSizeError a640c23a62f3a-a6f56df747dsi669297466b.666 - gsmtp (in reply to RCPT TO

polski

To jest system pocztowy w serwisie serwisanci.nazwa.pl. Przykro mi poinformować, że Twoja wiadomość nie mogła zostać dostarczona do jednego lub większej liczby odbiorców. Jest załączony poniżej. W celu uzyskania dalszej pomocy, proszę wysłać e-mail do naczelnika poczty. Jeśli to zrobisz, dołącz ten raport o problemie. Możesz usunąć własny tekst z załączonej zwróconej wiadomości. system pocztowy : host Gmail-smtp-in.l.google.com[142.250.147.26] powiedział: 552-5.3.4 Twoja wiadomość przekroczyła limit rozmiaru wiadomości Google. Obejrzeć z naszymi wytycznymi dotyczącymi rozmiaru wiadomości 552-5.3.4, przejdź do 552 5.3.4 https://support.google.com/mail/?p=MaxSizeError a640c23a62f3a-a6f56df747dsi669297466b.666 - gsmtp (w odpowiedzi na RCPT TO

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.