angielski

Conclusions and relevance: In this emulation of a clinical trial of men with cardiovascular disease undergoing treatment for prostate cancer, degarelix was not associated with a lower risk of cardiovascular events than leuprolide. Comparison of these data with PRONOUNCE trial results, when published, will help enhance our understanding of the appropriate role of using real-world data to emulate clinical trials.

polski

Wnioski i znaczenie: W tej emulacji badania klinicznego z udziałem mężczyzn z chorobami układu krążenia poddawanych leczeniu raka prostaty, degareliks nie wiązał się z niższym ryzykiem zdarzeń sercowo-naczyniowych niż leuprolid. Porównanie tych danych z wynikami badania PRONOUNCE, gdy zostaną opublikowane, pomoże nam lepiej zrozumieć właściwą rolę wykorzystywania danych ze świata rzeczywistego do emulacji badań klinicznych.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.