angielski

Nearly all men with metastatic hormone-sensitive prostate cancer treated with intermittent androgen deprivation therapy (ADT) experience recurrence within 6 mo of testosterone recovery. We conducted a single-arm phase 2 trial to evaluate whether addition of dual androgen receptor pathway inhibitors (ARPIs) and metastasis-directed stereotactic body radiotherapy (SBRT) to intermittent ADT improves recurrence rates for men with between one and five nonvisceral, extrapelvic metastases on prostate-specific membrane antigen positron emission tomography/computed tomography after prior radical prostatectomy. Patients received 6 mo of androgen annihilation therapy (AAT; leuprolide, abiraterone acetate plus prednisone, and apalutamide) and metastasis-directed SBRT. The primary endpoint was the percentage of patients with prostate-specific antigen (PSA) <0.05 ng/ml 6 mo after testosterone recovery (≥150 ng/dl), with the study powered to detect an improvement from 1% to 12%. We enrolled 28 men between March 2021 and June 2022. Median follow-up was 20 mo (interquartile range 16-22). Twenty-six patients (93%) completed SBRT with 6 mo of hormone therapy, of whom six discontinued at least one ARPI; two patients withdrew prematurely. At 6 mo after testosterone recovery, PSA was maintained at <0.05 ng/ml in 13/26 patients (50%, 95% confidence interval 32-67%). Rates of grade 2 and 3 AAT toxicity were 21% and 21%. The results confirm that addition of metastasis-directed SBRT to highly potent systemic therapy can maintain low PSA after testosterone recovery, although further studies are needed to clarify the optimal systemic therapy regimen. PATIENT SUMMARY: We tested a combination of intensified hormone therapy (called androgen annihilation therapy) and radiotherapy targeted at metastases in men with recurrence of metastatic prostate cancer. We found that half of patients were recurrence-free 6 months after their testosterone level recovered, and that less than a quarter of patients experienced a severe drug-related side effect. Overall, this appears to be an effective therapy with acceptable side effects. This trial is registered on ClinicalTrials.gov as NCT03902951.

polski

Prawie u wszystkich mężczyzn z przerzutowym hormonozależnym rakiem prostaty leczonych okresową terapią deprywacji androgenów (ADT) występuje nawrót w ciągu 6 miesięcy od odzyskania poziomu testosteronu. Przeprowadziliśmy jednoramienne badanie fazy 2, aby ocenić, czy dodanie podwójnych inhibitorów szlaku receptora androgenowego (ARPI) i stereotaktycznej radioterapii ukierunkowanej na przerzuty (SBRT) do przerywanej ADT poprawia częstość nawrotów u mężczyzn z jednym do pięciu przerzutów nietrzewnych poza miednicą Pozytonowa tomografia emisyjna/tomografia komputerowa specyficznego dla prostaty antygenu błonowego po wcześniejszej radykalnej prostatektomii. Pacjenci otrzymywali 6-miesięczną terapię anihilacji androgenów (AAT; leuprolid, octan abirateronu plus prednizon i apalutamid) oraz SBRT ukierunkowaną na przerzuty. Pierwszorzędowym punktem końcowym był odsetek pacjentów z antygenem specyficznym dla prostaty (PSA) <0,05 ng/ml 6 miesięcy po odzyskaniu poziomu testosteronu (≥150 ng/dl), przy mocy badania umożliwiającej wykrycie poprawy od 1% do 12%. Do badania włączono 28 mężczyzn w okresie od marca 2021 r. do czerwca 2022 r. Mediana czasu obserwacji wyniosła 20 miesięcy (przedział międzykwartylowy 16–22). Dwudziestu sześciu pacjentów (93%) zakończyło SBRT z 6-miesięczną terapią hormonalną, z czego sześciu przerwało co najmniej jeden ARPI; dwóch pacjentów wycofało się przedwcześnie. Po 6 miesiącach od odzyskania testosteronu poziom PSA utrzymywał się na poziomie <0,05 ng/ml u 13/26 pacjentów (50%, 95% przedział ufności 32-67%).Wskaźniki toksyczności AAT stopnia 2 i 3 wynosiły 21% i 21%. Wyniki potwierdzają, że dodanie SBRT ukierunkowanej na przerzuty do bardzo silnej terapii ogólnoustrojowej może utrzymać niski poziom PSA po odzyskaniu poziomu testosteronu, chociaż potrzebne są dalsze badania w celu wyjaśnienia optymalnego schematu terapii systemowej. STRESZCZENIE PACJENTA: Przebadaliśmy połączenie wzmożonej terapii hormonalnej (zwanej terapią unicestwiania androgenów) i radioterapii ukierunkowanej na przerzuty u mężczyzn z nawrotem raka prostaty z przerzutami. Odkryliśmy, że u połowy pacjentów nie było nawrotów choroby 6 miesięcy po odzyskaniu poziomu testosteronu, a u mniej niż jednej czwartej pacjentów wystąpiły poważne skutki uboczne związane z lekiem. Ogólnie wydaje się, że jest to skuteczna terapia z akceptowalnymi skutkami ubocznymi. To badanie jest zarejestrowane na stronie ClinicalTrials.gov pod numerem NCT03902951.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.