angielski

Leuprolide acetate is the first GnRH agonist that entered clinical development after the discovery of the native GnRH. Several long-acting depot formulations of leuprolide acetate (ranging from 1-month to 6-month intramuscular injections) have been successively developed for various suppressive treatments in men, women, and children, which are available in the United States and globally. This mini review aims to summarize the key clinical studies that led to regulatory approval of leuprolide acetate depot suspension for injection. © 2022 The Author.

polski

Octan leuprolidu jest pierwszym agonistą GnRH, który wszedł do badań klinicznych po odkryciu natywnego GnRH. Sukcesywnie opracowano kilka długo działających preparatów octanu leuprolidu w formie depot (od 1 miesiąca do 6 miesięcy do wstrzyknięć domięśniowych) do różnych terapii supresyjnych u mężczyzn, kobiet i dzieci, które są dostępne w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie. Celem tego krótkiego przeglądu jest podsumowanie kluczowych badań klinicznych, które doprowadziły do ​​zatwierdzenia przez organy regulacyjne zawiesiny depot octanu leuprolidu do wstrzykiwań. © 2022 Autor.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.