angielski

PRONOUNCE (A Trial Comparing Cardiovascular Safety of Degarelix Versus Leuprolide in Patients With Advanced Prostate Cancer and Cardiovascular Disease) is the first, international, randomized clinical trial to prospectively compare the cardiovascular safety of a GnRH antagonist and a GnRH agonist in patients with prostate cancer. The study was terminated prematurely because of the smaller than planned number of participants and events, and no difference in major adverse cardiovascular events at 1 year between patients assigned to degarelix or leuprolide was observed. The relative cardiovascular safety of GnRH antagonists and a

polski

PRONOUNCE (A Trial Comparing Cardionaczyniowe Bezpieczeństwo Degareliksu Versus Leuprolidu u pacjentów z zaawansowanym rakiem prostaty i chorobą sercowo-naczyniową) to pierwsze, międzynarodowe, randomizowane badanie kliniczne mające na celu prospektywne porównanie bezpieczeństwa sercowo-naczyniowego antagonisty GnRH i agonisty GnRH u pacjentów z rakiem prostaty. Badanie zakończono przedwcześnie ze względu na mniejszą niż planowano liczbę uczestników i zdarzeń oraz nie zaobserwowano żadnych różnic w zakresie poważnych niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych po roku pomiędzy pacjentami przydzielonymi do grupy otrzymującej degareliks lub leuprolid. Względne bezpieczeństwo sercowo-naczyniowe antagonistów GnRH i a

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.