angielski

We can not see your total playtime or Steam sends an outdated information. Open Privacy Settings in Steam, set "My Profile" and "Game Details" to Public, uncheck the "Always keep my total playtime private..." checkbox, and try again in 30 minutes. Please read this Knowledge Base article for more details.

polski

Nie możemy zobaczyć Twojego całkowitego czasu gry lub Steam wysyła nieaktualne informacje. Otwórz ustawienia prywatności w Steam, ustaw „Mój profil” i „Szczegóły gry” na Publiczny, odznacz pole „Zawsze zachowuj prywatność mojego całkowitego czasu gry...” i spróbuj ponownie za 30 minut. Przeczytaj ten artykuł z bazy wiedzy, aby uzyskać więcej informacji.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.