angielski

Dear Krzysztof Zieniuk, ITT conducts business responsibly and in compliance with the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, the U.K. Bribery Act and other applicable anti-corruption regulations. To comply with its obligations under these laws, ITT Inc. requires its prospective third-party intermediaries to complete a Due Diligence Questionnaire prior to entering into an agreement. You may do this by following the link below and logging in with the following credentials. The information collected as part of this process allows ITT Inc. to evaluate the background, reputation and business capabilities of potential business partners. Pursuant to ITT Inc.’s policy, all Intermediaries are required to complete the Intermediary Questionnaire in its entirety. User ID = ac.biala@pkscargo.pl Password = 5nVCQQev https://cms.securimate.com/intake/legacy/sc/fS4vbCHAXt4jrRS7Oer Sincerely, ITT Ethics & Compliance

polski

Drogi Krzysztofie Zieniuku, ITT prowadzi działalność w sposób odpowiedzialny i zgodny z amerykańską ustawą o zagranicznych praktykach korupcyjnych, brytyjską ustawą o zwalczaniu korupcji i innymi obowiązującymi przepisami antykorupcyjnymi. Aby spełnić swoje zobowiązania wynikające z tych przepisów, ITT Inc. wymaga od swoich przyszłych pośredników zewnętrznych wypełnienia Kwestionariusza Due Diligence przed zawarciem umowy. Możesz to zrobić, klikając poniższy link i logując się za pomocą następujących poświadczeń. Informacje zebrane w ramach tego procesu pozwalają ITT Inc. ocenić pochodzenie, reputację i możliwości biznesowe potencjalnych partnerów biznesowych. Zgodnie z polityką ITT Inc. wszyscy Pośrednicy są zobowiązani do wypełnienia Kwestionariusza Pośrednika w całości. Identyfikator użytkownika = ac.biala@pkscargo.pl Hasło = 5nVCQQev https://cms.securimate.com/intake/legacy/sc/fS4vbCHAXt4jrRS7Oer Z poważaniem, Etyka i zgodność ITT

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.