angielski

Note: If you have already settled the dispute with seller, please kindly give a response in the dispute detail page so that we can be informed and follow this dispute based on the settlement. If you fail to choose or reach an agreement with seller within the response time, option 1 will be executed. Note: You can resolve the issue by clicking 'Add a New Proposal', 'Accept' (to accept the seller or AliExpress' proposal), 'Upload Evidence' or 'Edit' (to modify comments on the proposal). Thank you in advance for your understanding and great cooperation.

polski

Uwaga: Jeśli spór ze sprzedawcą został już rozstrzygnięty, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na stronie szczegółów sporu, abyśmy mogli zostać poinformowani i śledzić ten spór w oparciu o rozstrzygnięcie. Jeśli nie dokonasz wyboru lub nie dojdziesz do porozumienia ze sprzedawcą w czasie odpowiedzi, opcja 1 zostanie zrealizowana. Uwaga: możesz rozwiązać problem, klikając „Dodaj nową propozycję”, „Zaakceptuj” (aby zaakceptować propozycję sprzedawcy lub AliExpress), „Prześlij dowody” lub „Edytuj” (aby zmodyfikować komentarze do oferty). Z góry dziękujemy za zrozumienie i wspaniałą współpracę.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.