angielski

his message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its recipients after more than 8 hours on the queue on poczta.webserwer.pl. The message identifier is: 1o3BiH-0003dC-CJ The date of the message is: Mon, 20 Jun 2022 09:20:38 +0200 The subject of the message is: Faktura The address to which the message has not yet been delivered is: paula@hermes-transport.pl (generated from biuro@hermes-transport.pl) Delay reason: H=localhost.localdomain [127.0.0.1]: LMTP error after DATA: 421 4.3.0 Delivered No action is required on your part. Delivery attempts will continue for some time, and this warning may be repeated at intervals if the message remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up, and when that happens, the message will be returned to you. Reporting-MTA: dns; poczta.webserwer.pl Action: delayed Final-Recipient: rfc822;paula@hermes-transport.pl Status: 4.0.0 Return-path: Received: from s143b.cyber-folks.pl ([185.204.218.121]:33869) by poczta.webserwer.pl with esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256) (Exim 4.92.2) (envelope-from ) id 1o3BiH-0003dC-CJ for biuro@hermes-transport.pl; Mon, 20 Jun 2022 09:20:46 +0200 DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c=relaxed/relaxed; d=magbenz.pl;

polski

jego wiadomość została utworzona automatycznie przez oprogramowanie do dostarczania poczty. Wiadomość, którą wysłałeś, nie została jeszcze dostarczona do co najmniej jednego z jej odbiorców po ponad 8 godzinach w kolejce na poczta.webserwer.pl. Identyfikator wiadomości to: 1o3BiH-0003dC-CJ Data wiadomości to: pon, 20 czerwca 2022 09:20:38 +0200 Temat wiadomości to: Faktura Adres, na który wiadomość nie została jeszcze dostarczona, to: paula@hermes-transport.pl (wygenerowano z biuro@hermes-transport.pl) Przyczyna opóźnienia: H=localhost.localdomain [127.0.0.1]: Błąd LMTP po DANYCH: 421 4.3.0 Dostarczono Nie musisz nic robić. Próby dostarczenia będą kontynuowane przez przez jakiś czas, a ostrzeżenie to może być powtarzane w odstępach czasu, jeśli komunikat: pozostaje niedostarczony. W końcu oprogramowanie do dostarczania poczty zrezygnuje, a kiedy tak się stanie, wiadomość zostanie do Ciebie zwrócona.Raportowanie-MTA: dns; poczta.webserwer.pl Akcja: opóźniona Odbiorca końcowy: rfc822;paula@hermes-transport.pl Status: 4.0.0 Ścieżka powrotna: Otrzymano: z s143b.cyber-folks.pl ([185.204.218.121]:33869) przez poczta.webserwer.pl z esmtps (TLSv1.2:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:256) (Exim 4.92.2) (koperta-od ) id 1o3BiH-0003dC-CJ na biuro@hermes-transport.pl; pon., 20 cze 2022 09:20:46 +0200 Podpis DKIM: v=1; a=rsa-sha256; q=dns/txt; c = zrelaksowany/zrelaksowany; d=magbenz.pl;

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.