angielski

I draw a large magic circle around my feet. Then, the floor of the store became transparent, revealing a staircase leading to the underground. “Ah. I see. That’s the underground where Zeshia and the others live!” Eleonore raises her voice. An underground city was constructed under this Midhaze as a place for 10,000 Zeshias’ to reside. As this was created after the reincarnation, it is not among the rumors and legends of the Demon King of Tyranny. It is also the lowest level of Delsgade’s underground dungeon. “But with Melheis around, wouldn’t he be aware of that?” Sasha expresses her concern. “I haven’t informed him of the structure of the underground city. If the demons are dispatched to the lowest level, that would be a favorable development. After all, it is my garden.

polski

Wokół moich stóp rysuję duży magiczny krąg. Następnie posadzka sklepu stała się przezroczysta, odsłaniając schody prowadzące do podziemi. „Ach. Rozumiem. To w podziemiach mieszka Zeshia i pozostali!” Eleonore podnosi głos. Pod tym Midhaze zbudowano podziemne miasto jako miejsce zamieszkania dla 10 000 Zeshiów. Ponieważ powstał po reinkarnacji, nie znajduje się wśród plotek i legend o Królu Demonów Tyranii. Jest to również najniższy poziom podziemnego lochu Delsgade. „Ale gdyby Melheis był w pobliżu, czy nie byłby tego świadomy?” Sasha wyraża swoje zaniepokojenie. „Nie poinformowałem go o strukturze podziemnego miasta. Jeśli demony zostaną wysłane na najniższy poziom, byłby to korzystny rozwój. W końcu to mój ogród.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.