angielski

Dear Mr. Mrunka, I refer to your recent correspondence dated 30/05/2022. Please note that settlement amounts for claim items that were accompanied by the original receipt of purchase were assessed and calculated according to the liability limits set by the 1999 Montreal Convention and in accordance with Ryanair's Conditions of Carriage. Any items within your claim that did not have a corresponding receipt were referred to our insurance loss adjustors for assessment. In this instance, they have applied the following insurance loss adjusting principle: Where no receipt could be provided, the item is treated in the same way as lost air cargo, based on the standard weight of each un-receipted item which is set at the rate of SDR22 per kilogram. Giving the above we are organising a transfer payment for 267.52 PLN as quoted, in full and final settlement of your claim. If you have any further redress, regarding this claim, I suggest you contact your Travel Insurance Company. In order to process the payment, we require your bank details as per below.

polski

Szanowny Panie Mrunko, Odnoszę się do Pana niedawnej korespondencji z dnia 30.05.2022 r. Należy pamiętać, że kwoty rozliczenia dotyczące przedmiotów objętych roszczeniem, którym towarzyszył oryginalny dowód zakupu, zostały oszacowane i obliczone zgodnie z limitami odpowiedzialności określonymi w Konwencji Montrealskiej z 1999 r. oraz zgodnie z Warunkami przewozu Ryanair. Wszelkie pozycje w Twoim roszczeniu, które nie miały odpowiedniego paragonu, zostały przekazane do oceny przez naszych likwidatorów szkód ubezpieczeniowych. W tym przypadku zastosowali następującą zasadę likwidacji szkody ubezpieczeniowej: W przypadku braku odbioru, przedmiot jest traktowany w taki sam sposób, jak zagubiony ładunek lotniczy, w oparciu o standardową wagę każdego nieodebranego przedmiotu, który jest ustalony na stawka SDR22 za kilogram. W związku z powyższym organizujemy wypłatę przelewu na kwotę 267,52 zł zgodnie z podaną kwotą, w pełnym i ostatecznym zaspokojeniu Państwa roszczenia. Jeśli masz dalsze zadośćuczynienie w związku z tym roszczeniem, sugeruję, abyś skontaktował się z firmą ubezpieczeniową. W celu przetworzenia płatności wymagamy podania danych bankowych zgodnie z poniższymi wskazówkami.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.