angielski

Dear Customer, Your submission has been received and is being reviewed by our Customer Service team. Your reference number is ‪21398421‬. Our Customer Service team will be in touch shortly to update you on your case. To add additional comments or documents, please reply to this email and it will be automatically added to the case. If query relates to an access/erasure request of your data, please click here to access our privacy policy. Regards, Ryanair Customer Service team E-MAIL DISCLAIMER This e-mail and any files and attachments transmitted with it are confidential and may be legally privileged. They are intended solely for the use of the intended recipient. Any views and opinions expressed are those of the individual author/sender and are not necessarily shared or endorsed by Ryanair Holdings plc or any associated or related company. In particular e-mail transmissions are not binding for the purposes of forming a contract to sell airline seats, directly or via promotions, and do not form a contractual obligation of any type. Such contracts can only be formed in writing by post or fax, duly signed by a senior company executive, subject to approval by the Board of Directors. The content of this e-mail or any file or attachment transmitted with it may have been changed or altered without the consent of the author. If you are not the intended recipient of this e-mail, you are hereby notified that any review, dissemination, disclosure, alteration, printing, circulation or transmission of, or any action taken or omitted in reliance on this e-mail or any file or attachment transmitted with it is prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail in error please notify Ryanair Holdings plc by contacting Ryanair Holdings plc (Company No. 249885) / Ryanair DAC. (Company No. 104547). Registered in the Republic Of Ireland. Airside Business Park, Swords, Co Dublin, Ireland.

polski

Szanowny Kliencie, Twoje zgłoszenie zostało odebrane i jest sprawdzane przez nasz zespół obsługi klienta. Twój numer referencyjny to 21398421. Nasz zespół obsługi klienta wkrótce się z Tobą skontaktuje, aby poinformować Cię o Twojej sprawie. Aby dodać dodatkowe komentarze lub dokumenty, odpowiedz na tego e-maila, a zostanie on automatycznie dodany do zgłoszenia. Jeśli zapytanie dotyczy prośby o dostęp/usunięcie danych, kliknij tutaj, aby uzyskać dostęp do naszej polityki prywatności. Pozdrowienia, Zespół obsługi klienta Ryanair WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA POMOCĄ E-MAIL Ta wiadomość e-mail oraz wszelkie przesyłane z nią pliki i załączniki są poufne i mogą być prawnie uprzywilejowane. Są przeznaczone wyłącznie do użytku przez zamierzonego odbiorcy. Wszelkie wyrażone poglądy i opinie są poglądami indywidualnego autora/nadawcy i niekoniecznie są udostępniane lub popierane przez Ryanair Holdings plc lub jakąkolwiek spółkę stowarzyszoną lub powiązaną. W szczególności transmisje e-mailowe nie są wiążące dla celów zawarcia umowy sprzedaży miejsc lotniczych bezpośrednio lub poprzez promocje i nie stanowią żadnego zobowiązania umownego. Takie umowy mogą być sporządzone wyłącznie na piśmie pocztą lub faksem, należycie podpisane przez kierownictwo firmy, z zastrzeżeniem zatwierdzenia przez Radę Dyrektorów. Treść tej wiadomości e-mail lub jakikolwiek plik lub załącznik z nią przesyłany mógł zostać zmieniony lub zmodyfikowany bez zgody autora.Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą tej wiadomości e-mail, zostajesz niniejszym powiadomiony, że wszelkie przeglądy, rozpowszechnianie, ujawnianie, zmiany, drukowanie, rozpowszechnianie lub przesyłanie lub jakiekolwiek działania podjęte lub pominięte w oparciu o tę wiadomość e-mail lub dowolny plik lub przesyłany wraz z nim załącznik jest zabroniony i może być niezgodny z prawem. Jeśli otrzymałeś ten e-mail przez pomyłkę, powiadom Ryanair Holdings plc, kontaktując się z Ryanair Holdings plc (nr firmy 249885) / Ryanair DAC. (nr firmy 104547). Zarejestrowany w Republice Irlandii. Airside Business Park, Swords, Co Dublin, Irlandia.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.