angielski

A message from Mob Games CEO, Zach Belanger: Hey everyone, I wanted to take a moment to address some concerns regarding a few different controversies surrounding Mob Games / EnchantedMob. We hadn't spoken up about this sooner because knowing how the internet can be so unforgiving and jump on hate bandwagons, we were afraid making a statement about it would only cause more harm. In hindsight, failing to address the controversies has made it appear as if we didn't care about your guys' criticism and feedback. So for that, we're deeply sorry. For those interested, below have detailed more information about the controversies in question. 1) Regarding the Poppy Playtime NFTS, I wanted to say that we regret making them, we regret the way that we tied lore to the NFTS themselves, and above all that we're sorry. At the time, many companies that we admire were creating NFTS, and we were excited about the opportunity to grow our company to invest more into our projects and artists. In regards to hiding Poppy Playtime lore behind NFTS as a paywall, that was not our intention whatsoever. We thought about this as nothing but a bonus or addition for our fans who did buy the NFTS. Also, the lore in question was ultimately just "Mommy Long Legs is Coming," which as you all know by now was something that was planned to be revealed to everyone regardless of whether or not they bought the NFTS. Your guys' passion and interest in Poppy Playtime lore is what makes everything we do possible. We would never want to do anything to hurt our relationship with our fans in any way, and we will use this as a learning experience to put our best foot forward. Near the launch of the NFTS, several employees expressed concern toward starting an NFT collection, due to the same concerns that our fans have. At the time, we thought that a reasonable course of action was to work with at company called Sweet.io which mints their NFTS on Polygon, a blockchain framework that uses less than 0.1% of the energy required by other approaches. We do not have any plans to move forward with another NFT collection. Regarding the existing collection, we unfortunately already signed a legally binding contract with other companies, and we are unable to remove them at this time. That being said, we have decided to donate all of the money we made off of our NFTS to the Clean Air Task Force (CATF), which is an organization that seeks to decrease air pollution and advocate for the use of clean energy. You can read more about CATF and their mission here: https://www.catf.us/

polski

Wiadomość od dyrektora generalnego Mob Games, Zacha Belangera: Cześć wszystkim, chciałem poświęcić chwilę, aby zająć się pewnymi obawami dotyczącymi kilku różnych kontrowersji związanych z Mob Games / EnchantedMob. Nie rozmawialiśmy o tym wcześniej, ponieważ wiedząc, jak internet może być tak bezlitosny i skakać na nienawiść, obawialiśmy się, że złożenie oświadczenia o tym przyniesie tylko więcej szkody. Z perspektywy czasu, nie odniesienie się do kontrowersji sprawiło, że wygląda na to, że nie obchodzi nas krytyka i opinie twoich chłopaków. Dlatego bardzo nam przykro. Dla zainteresowanych poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat omawianych kontrowersji. 1) Jeśli chodzi o NFTS Poppy Playtime, chciałem powiedzieć, że żałujemy ich stworzenia, żałujemy sposobu, w jaki powiązaliśmy wiedzę z samymi NFTS, a przede wszystkim przepraszamy. W tamtym czasie wiele firm, które podziwiamy, tworzyło NFTS i byliśmy podekscytowani możliwością rozwoju naszej firmy, aby inwestować więcej w nasze projekty i artystów. Jeśli chodzi o ukrywanie wiedzy Poppy Playtime za NFTS jako zapory, nie było to naszym zamiarem. Pomyśleliśmy o tym jako o premii lub dodatku dla naszych fanów, którzy kupili NFTS. Poza tym, ta wiedza, o której mowa, ostatecznie była po prostu „Mamusia nadchodzi długie nogi”, co jak wszyscy wiecie do tej pory było czymś, co planowano ujawnić wszystkim, niezależnie od tego, czy kupili NFTS, czy nie.Pasja i zainteresowanie twoich chłopaków fabułą Poppy Playtime sprawia, że ​​wszystko, co robimy, jest możliwe. Nigdy nie chcielibyśmy zrobić niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób zaszkodzić naszym relacjom z naszymi fanami i wykorzystamy to jako pouczające doświadczenie, które pozwoli nam wysunąć się do przodu z jak najlepszej strony. W pobliżu uruchomienia NFTS kilku pracowników wyraziło obawy dotyczące rozpoczęcia kolekcji NFT, z powodu tych samych obaw, które mają nasi fani. W tamtym czasie myśleliśmy, że rozsądnym sposobem działania jest współpraca z firmą o nazwie Sweet.io, która tworzy NFTS na Polygon, frameworku blockchain, który zużywa mniej niż 0,1% energii wymaganej przez inne podejścia. Nie planujemy posuwać się naprzód z kolejną kolekcją NFT. Jeśli chodzi o istniejącą kolekcję, niestety podpisaliśmy już prawnie wiążącą umowę z innymi firmami i obecnie nie możemy ich usunąć. Mając to na uwadze, zdecydowaliśmy się przekazać wszystkie pieniądze, które zarobiliśmy z naszego NFTS, grupie zadaniowej ds. czystego powietrza (CATF), która jest organizacją, która dąży do zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i opowiada się za korzystaniem z czystej energii. Możesz przeczytać więcej o CATF i ich misji tutaj: https://www.catf.us/

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.