angielski

Thanks so much, glad to hear it. I will be 18 in May. I watched the video and I like this very much. The elite is probably the most profitable. But the problem is that currently, I have raised nine hundred dollars. After July and August, I’ll have three thousand dollars because I’ll be working during the summer holidays. Now I don't have a thousand dollars to invest. I only have money for membership and the first two months. I don't know what to do.

polski

Dziękuję bardzo, cieszę się, że to słyszę. W maju skończę 18 lat. Obejrzałem film i bardzo mi się podoba. Elita jest prawdopodobnie najbardziej dochodowa. Problem w tym, że obecnie zebrałem dziewięćset dolarów. Po lipcu i sierpniu będę miał trzy tysiące dolarów, bo będę pracował w wakacje. Teraz nie mam tysiąca dolarów do zainwestowania. Mam tylko pieniądze na członkostwo i pierwsze dwa miesiące. Nie wiem co robić.

Angielskopolski.pl | Jak korzystać z Tłumacza angielski-polski?

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.