angielski

I can only tell you that FACEIT AC is logging the main physical hard drive's serial number and your local network adapter's physical MAC address but when it comes to what they do with that information, how long they store it and why you haven't been banned for ban evasion, I couldn't ever be certain without having access to FACEIT's back-end. The first IOCTL, IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, is called on \Device\Harddisk0\DR0 and this is how FACEIT AC gets the hard drive serial number of the first physical hard drive installed on the machine. The secondis how FACEIT AC gets your permanent MAC Address associated with your local network adapter.

polski

Mogę tylko powiedzieć, że FACEIT AC rejestruje numer seryjny głównego fizycznego dysku twardego i fizyczny adres MAC lokalnej karty sieciowej, ale jeśli chodzi o to, co robią z tymi informacjami, jak długo je przechowują i dlaczego nie zostałeś zbanowany w przypadku obejścia zakazu, nie mógłbym być pewny bez dostępu do zaplecza FACEIT. Pierwszy IOCTL, IOCTL_STORAGE_QUERY_PROPERTY, nosi nazwę \Device\Harddisk0\DR0 i w ten sposób FACEIT AC uzyskuje numer seryjny pierwszego fizycznego dysku twardego zainstalowanego na komputerze. Drugi to sposób, w jaki FACEIT AC uzyskuje stały adres MAC powiązany z lokalną kartą sieciową.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.