angielski

omnie(więcej) Dear PL shopper, Thank you for contacting AliExpress. I am sorry to hear that you are not satisfied with your order 3013352360124001. Problems with the order Judgement from AE Invalid Reason Package sent to a wrong address Valid - Package Information Seller's Shipping Method RV583505515CN Delivered Solutions: Option 1: Please continue to wait for 3 days Response time: 3 days If you have already settled the dispute with seller, please inform us so that we can follow this dispute based on the settlement; if the seller provides valid counter evidence as response, we might update options you could choose. Note: You can resolve the issue by clicking 'Add a New Proposal', 'Accept' (to accept the seller or AliExpress' proposal), 'Upload Evidence' or 'Edit' (to modify comments on the proposal). Thank you in advance for your understanding and great cooperation. Best regards, AliExpress Case Management Team -------------------------------------------- Please do not reply to this email/message. This mailbox is not monitored and you will not receive a response. Please log in to to respond the case before the due date.

polski

omnie(więcej) Drogi kliencie PL, Dziękuję za kontakt z AliExpress. Przykro mi słyszeć, że nie jesteś zadowolony ze swojego zamówienia 3013352360124001. Problemy z zamówieniem Wyrok od AE Nieprawidłowy powód Przesyłka wysłana na zły adres Ważna - Informacje o pakiecie Metoda wysyłki sprzedawcy RV583505515CN Dostarczono Rozwiązania: Opcja 1: Proszę czekać przez 3 dni Czas odpowiedzi: 3 dni Jeśli spór ze sprzedawcą został już rozstrzygnięty, poinformuj nas o tym, abyśmy mogli śledzić ten spór na podstawie rozstrzygnięcia; jeśli sprzedawca dostarczy w odpowiedzi ważne dowody wzajemne, możemy zaktualizować opcje, które możesz wybrać. Uwaga: możesz rozwiązać problem, klikając „Dodaj nową propozycję”, „Zaakceptuj” (aby zaakceptować propozycję sprzedawcy lub AliExpress), „Prześlij dowody” lub „Edytuj” (aby zmodyfikować komentarze do oferty). Z góry dziękujemy za zrozumienie i wspaniałą współpracę. Z wyrazami szacunku, Zespół ds. zarządzania sprawami AliExpress --------------------------------------------- Prosimy nie odpowiadać na ten e-mail/wiadomość. Ta skrzynka pocztowa nie jest monitorowana i nie otrzymasz odpowiedzi. Zaloguj się do, aby odpowiedzieć na sprawę przed terminem.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.