angielski

Dear PL shopper, Thank you for contacting AliExpress. I am sorry to hear that you are not satisfied with your order 3013050077566698. Problems with the order Judgement from AE Invalid Reason Purchase Protection is running out, but package is still in transit Invalid The tracking information shows that the package has arrived at your local post office and waited for your collection. We warmly suggest that you can contact the shipping company Customer Care Center and you will get this package as soon as possible. If the package not in good condition/ goods shortage, you are suggested go to 'Dispute Detail' -- Check 'Dispute Reason-- Click 'Update Reason' to update your reason for filing a dispute. Package Information Seller's Shipping Method EQTWL1090135805YQ Pick Up Solutions: Option 1: Please continue to wait for 3 days Response time: 3 days Please provide evidence as requested. Please kindly note that if no response or no valid evidence provided before the deadline, AliExpress would release full payment to the seller or refund the money as per seller's suggestion and close the dispute. Note: You can resolve the issue by clicking 'Add a New Proposal', 'Accept' (to accept the seller or AliExpress' proposal), 'Upload Evidence' or 'Edit' (to modify comments on the proposal). Your understanding and cooperation will be appreciated. Best regards, AliExpress Case Management Team -------------------------------------------- Please do not reply to this email/message. This mailbox is not monitored and you will not receive a response. Please log in to to respond the case before the due date.

polski

Drogi kliencie PL, Dziękuję za kontakt z AliExpress. Przykro mi słyszeć, że nie jesteś zadowolony ze swojego zamówienia 3013050077566698. Problemy z zamówieniem Wyrok od AE Nieprawidłowy powód Ochrona zakupów kończy się, ale paczka jest nadal w drodze Nieprawidłowa Informacje o śledzeniu wskazują, że paczka dotarła do lokalnego urzędu pocztowego i czeka na odbiór. Gorąco sugerujemy, aby skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy spedycyjnej, a otrzymasz ten pakiet tak szybko, jak to możliwe. Jeśli paczka nie jest w dobrym stanie/brak towaru, sugerujemy przejście do „Szczegółów sporu” – zaznacz „Powód sporu” – Kliknij „Zaktualizuj powód”, aby zaktualizować powód zgłoszenia sporu. Informacje o pakiecie Metoda wysyłki sprzedawcy EQTWL1090135805YQ odbiór Rozwiązania: Opcja 1: Proszę czekać przez 3 dni Czas odpowiedzi: 3 dni Proszę przedstawić dowody zgodnie z żądaniem. Uprzejmie informujemy, że w przypadku braku odpowiedzi lub braku ważnych dowodów przed upływem terminu AliExpress zwolni pełną płatność sprzedawcy lub zwróci pieniądze zgodnie z sugestią sprzedawcy i zamknie spór. Uwaga: możesz rozwiązać problem, klikając „Dodaj nową propozycję”, „Zaakceptuj” (aby zaakceptować propozycję sprzedawcy lub AliExpress), „Prześlij dowody” lub „Edytuj” (aby zmodyfikować komentarze do oferty). Twoje zrozumienie i współpraca zostaną docenione.Z wyrazami szacunku, Zespół ds. zarządzania sprawami AliExpress --------------------------------------------- Prosimy nie odpowiadać na ten e-mail/wiadomość. Ta skrzynka pocztowa nie jest monitorowana i nie otrzymasz odpowiedzi. Zaloguj się do, aby odpowiedzieć na sprawę przed terminem.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.