angielski

Changes before hiring It is possible to modify the booking, if the change is related to the collection and/or return time of the vehicle (provided there is no change of days) or to the flight number. For any other type of changes, you have to contact the booking department. Cancellations It is possible to cancel the booking for free until 24 hours before the start of the rental. No show (uncompleted rental) The client has a 24-hour margin to show up in the rental office before the booking is breached (subject to availability)

polski

Zmiany przed zatrudnieniem Istnieje możliwość modyfikacji rezerwacji, jeśli zmiana jest związana z godziną odbioru i/lub zwrotu pojazdu (pod warunkiem, że nie nastąpiła zmiana dni) lub numerem lotu. W przypadku jakichkolwiek innych zmian należy skontaktować się z działem rezerwacji. Rezygnacje Istnieje możliwość bezpłatnego anulowania rezerwacji do 24 godzin przed rozpoczęciem wynajmu. Brak pokazu (nieukończony wynajem) Klient ma 24-godzinny margines na stawienie się w wypożyczalni przed naruszeniem rezerwacji (w zależności od dostępności)

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.