angielski

Addresses The contract holder must provide Record go with a local address (flat, apartment, villa, hotel, etc.) and also their home address in their country of residence. The addresses you provide in order to carry out the rental, both your habitual residence and those for the use of the vehicle, must be proven if required by staff and this could be a reason for refusing the vehicle. Your habitual residence can be proven by means of a bill or invoice and that of the use of the vehicle with a confirmed booking and also with a bill or invoice.

polski

Adresy Zleceniobiorca musi dostarczyć Record go adres lokalny (mieszkanie, apartament, willa, hotel itp.) oraz adres domowy w kraju zamieszkania. Adresy, które podajesz w celu dokonania najmu, zarówno miejsca zwykłego pobytu, jak i adresu do użytkowania pojazdu, muszą zostać udowodnione na żądanie personelu i może to być powodem odmowy przyjęcia pojazdu. Miejsce zwykłego pobytu można udowodnić za pomocą rachunku lub faktury, a korzystanie z pojazdu z potwierdzoną rezerwacją, a także za pomocą rachunku lub faktury.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.