angielski

Main restrictions and considerations regarding payment The holder of the bank card used to pay for the rental must be the contract holder and must be present at the time of making the payment. Only one bank card can be used per contract and the card must be non-transferable. It is compulsory to take out Total Comfort Cover if the contract holder is not the main driver. The payer is responsible for knowing the PIN number of their bank card if they are paying with a card that includes this technology.

polski

Główne ograniczenia i uwagi dotyczące płatności Posiadacz karty płatniczej użytej do zapłaty za wynajem musi być posiadaczem umowy i musi być obecny w momencie dokonywania płatności. W ramach jednej umowy można użyć tylko jednej karty bankowej, a karta musi być nieprzenoszalna. Wykupienie Total Comfort Cover jest obowiązkowe, jeśli zleceniobiorca nie jest głównym kierowcą. Płatnik jest odpowiedzialny za znajomość numeru PIN swojej karty bankowej, jeśli płaci kartą, która obsługuje tę technologię.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.