angielski

Brass scrap contains scrap from pipes pieces of different length; household items out of service, split items, worn out items, etc.; clippings, filings, turnings ( produced in the result of manufacturing or machining of metals), which are not conclusively applicable for either further usage or reparation or recovery. Brass scrap does not appear as either ingots or other unprocessed forms. It will be used to extract brass by remelting or to manufacture chemical products

polski

Złom mosiężny zawiera złom z kawałków rur o różnej długości; artykuły gospodarstwa domowego z serwis, podzielone przedmioty, zużyte przedmioty itp.; ścinki, opiłki, wióry (powstałe w wyniku produkcja lub obróbka metali), które nie mają ostatecznego zastosowania do żadnego z nich dalsze użytkowanie, naprawa lub odzyskiwanie. Złom mosiężny nie pojawia się ani jako wlewki, ani inne nieprzetworzone formy. Będzie używany do wydobywania mosiądzu przez przetapianie lub do produkcji produkty chemiczne

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.