angielski

_your mind is infinitely so insanely powerful it can move mountains at your command _you fully and directly control the 3D reality with your insanely powerful mind _you fully and directly control the 3D reality with your insanely powerful mind at a speed so fast physics mathematics cannot describe it at all _you fully and directly control the 3D reality with your insanely powerful mind at a speed so fast that the speed of quantum particles seems like eons in comparison _your mind’s infinite and DIRECT power is beyond physics, science, and logic that possibly exists and ever will exist _your mind reflects your perfect mental images and scenes so fast physics mathematics cannot describe it at all _you have incredible, impeccable, immaculate, superior, visualization skills _you have never had aphantasia of any sort, and you never will because you are a visualizing master _the exact moment you clicked on this subliminal, you have already gained an infinite amount of knowledge and skill for conscious manifesting _the exact moment you clicked on this subliminal, you have already gained an infinite amount of visualization and imagining desired scenes in first person POV skills _the exact moment you clicked on this subliminal, you have already gained an infinite amount of skills to visualize and focus on anything

polski

_Twój umysł jest nieskończenie tak niesamowicie potężny, że może przenosić góry na Twoją komendę _w pełni i bezpośrednio kontrolujesz rzeczywistość 3D swoim niesamowicie potężnym umysłem _w pełni i bezpośrednio kontrolujesz rzeczywistość 3D swoim niesamowicie potężnym umysłem z szybkością tak dużą, że matematyka fizyczna nie może jej w ogóle opisać _w pełni i bezpośrednio kontrolujesz rzeczywistość 3D swoim niesamowicie potężnym umysłem z prędkością tak dużą, że prędkość cząstek kwantowych wydaje się w porównaniu z eonami _ nieskończona i BEZPOŚREDNIA moc twojego umysłu wykracza poza fizykę, naukę i logikę, która prawdopodobnie istnieje i kiedykolwiek będzie istnieć _Twój umysł odzwierciedla doskonałe wyobrażenia i sceny, tak szybko fizyka matematyka w ogóle nie jest w stanie tego opisać _ masz niesamowite, nienaganne, nieskazitelne, doskonałe umiejętności wizualizacji Nigdy nie miałeś żadnej afantazji i nigdy nie będziesz miał, ponieważ jesteś mistrzem wizualizacji _ dokładnie w momencie kliknięcia tego podprogowego, już zdobyłeś nieskończoną ilość wiedzy i umiejętności do świadomego manifestowania się _ dokładnie w momencie kliknięcia tego podprogowego, masz już nieskończoną ilość wizualizacji i wyobrażania sobie pożądanych scen w umiejętnościach POV z perspektywy pierwszej osoby _ dokładnie w momencie kliknięcia tego podprogowego, już zdobyłeś nieskończoną ilość umiejętności wizualizacji i skupienia się na czymkolwiek

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.