angielski

Includes: -results faster than physics/science/math can explain -indescribably fast results in the 3D -click on this = full instant results style affirmations -affirmations like YOU ALREADY manifested (“I manifested by desires already and they are literally instant because my mind is powerful beyond physics”) -”vigorous” type affirmations, aggressive, cautious, overloaded and overwhelmed, “dangerously fast” but still 100% safe

polski

Obejmuje: -wyniki szybciej niż fizyka / nauka / matematyka może to wyjaśnić - nieopisanie szybkie wyniki w 3D -kliknij na to = pełne afirmacje w stylu natychmiastowych wyników -potwierdzenia takie jak TY JUŻ się zamanifestowały („Już manifestowałem się pragnieniami i są one dosłownie natychmiastowe, ponieważ mój umysł jest potężny poza fizyką”) - afirmacje typu „energicznego”, agresywne, ostrożne, przeciążone i przytłoczone, „niebezpiecznie szybkie”, ale nadal w 100% bezpieczne

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.