angielski

"Looking at the mirror stops subliminals from working/slows them down" Nope, another lie, it's just like watching the grass outside. If you keep on watching it grow, it'll seem like it doesn't grow at all but if you check it after a long time you will see the changes. Mirrors don't slow the results down nor block them from coming, the results are just slow so you barely notice changes after looking at yourself in the mirror.

polski

„Patrzenie w lustro zatrzymuje działanie podprogramów / spowalnia ich” Nie, kolejne kłamstwo, to tak, jakby patrzeć na trawę na zewnątrz. Jeśli będziesz nadal obserwować, jak rośnie, będzie się wydawać, że w ogóle nie rośnie, ale jeśli sprawdzisz to po długim czasie, zobaczysz zmiany. Lustra nie spowalniają wyników ani nie blokują ich przed pojawieniem się, wyniki są po prostu powolne, więc ledwo zauważasz zmiany po spojrzeniu na siebie w lustrze.

Angielskopolski.pl | Warunki korzystania z usługg

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.