angielski

Limiting beliefs First of all, let’s get limiting beliefs out of the way. These are whatever “rules” you were told that aren’t true and end up making you worried or scared if you’re going to get subliminal results. “Results take 21 days to 6 months to show up” oh my god NO. You can reprogram your subconscious in literally less than a day. Whatever time you think results will show up in, they will. You think it takes one listen to get results? Then it will. Everything in reality is based on your assumptions. “Physical results are slower” absolutely NOT! They can be just as instant as any other type of sub “You can’t listen to more than 10 subs.” This is wrong. You can listen to any number of subs you want, as long as you think like you have your desires, nothing can stop that from being true. Not even the amount of subs in your playlist. Listen to just one sub or one hundred subs. The results will be the same. “Subliminals with more affirmations take longer to show results.” Completely false, I’ll tell you why. Your subconscious mind is powerful. It controls every bit of your reality whether you realize it or not, whether it’s positive or negative. The subconscious has so much going on in it, it will NOT be weakened by many affirmations. “You need to drink water or else you won’t get results” Your subconscious can be reprogrammed even if you're thirsty. Still stay hydrated though. “You need to always be in a high vibration/ happy mood to manifest” No. Your subconscious has been programmed since you were very little and you weren’t always happy or in a high vibration. It’s not necessary. “You have to detach to get results” This advice is often misinterpreted. If you often think about your desires, you do not need to detach from them to get what you want. You only need to detach from the emotional reliability. What I mean is, no you don’t need to obsess over getting results, you don’t need results to be happy. You already have your results. If you thought once “I have results” it has already gone into your subconscious mind, and the way to ingrain it into your subconscious is to think “I have results” more. So only detach from obsession and emotional reliability.

polski

Ograniczające przekonania Przede wszystkim pozbądźmy się ograniczających przekonań. Są to wszelkie „zasady”, które ci powiedziano, a które nie są prawdziwe i ostatecznie powodują, że jesteś zmartwiony lub przestraszony, jeśli zamierzasz uzyskać wyniki podprogowe. „Wyniki pojawiają się w ciągu 21 dni do 6 miesięcy” o mój Boże NIE. Możesz przeprogramować swoją podświadomość dosłownie w niecały dzień. Niezależnie od tego, kiedy myślisz, że wyniki się pojawią, tak się stanie. Myślisz, że wystarczy jedno przesłuchanie, aby uzyskać wyniki? Wtedy będzie. W rzeczywistości wszystko opiera się na twoich założeniach. „Wyniki fizyczne są wolniejsze” absolutnie NIE! Mogą być tak samo natychmiastowe, jak każdy inny typ sub „Nie możesz słuchać więcej niż 10 subskrybentów”. To jest źle. Możesz słuchać dowolnej liczby subskrybentów, o ile myślisz, że masz swoje pragnienia, nic nie może powstrzymać tego przed prawdą. Nawet liczba subskrybentów na Twojej liście odtwarzania. Słuchaj tylko jednego subwoofera lub stu subskrybentów. Wyniki będą takie same. „Podstępni z większą liczbą afirmacji potrzebują więcej czasu, aby pokazać wyniki”. Całkowicie fałszywe, powiem ci dlaczego. Twoja podświadomość jest potężna. Kontroluje każdą część twojej rzeczywistości, niezależnie od tego, czy zdajesz sobie z tego sprawę, czy nie, czy jest ona pozytywna czy negatywna. Podświadomość tak wiele się w niej dzieje, że NIE zostanie osłabiona wieloma afirmacjami.„Musisz pić wodę, bo inaczej nie osiągniesz rezultatów”. Twoja podświadomość może zostać przeprogramowana, nawet jeśli jesteś spragniony. Jednak nadal pozostań nawodniony. „Aby się zamanifestować, musisz zawsze być w wysokiej wibracji / radosnym nastroju”. Nie. Twoja podświadomość została zaprogramowana, odkąd byłeś bardzo mały i nie zawsze byłeś szczęśliwy lub w wysokiej wibracji. To nie jest konieczne. „Aby uzyskać wyniki, musisz się oderwać”. Ta rada jest często błędnie interpretowana. Jeśli często myślisz o swoich pragnieniach, nie musisz się od nich odłączać, aby uzyskać to, czego chcesz. Musisz tylko oderwać się od emocjonalnej wiarygodności. Chodzi mi o to, że nie, nie musisz mieć obsesji na punkcie wyników, nie potrzebujesz wyników, aby być szczęśliwym. Masz już swoje wyniki. Jeśli kiedyś pomyślałeś „Mam wyniki”, to już weszło do Twojej podświadomości, a sposobem na zakorzenienie tego w Twojej podświadomości jest myślenie „Mam wyniki”. Więc oderwij się tylko od obsesji i emocjonalnej niezawodności.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.