angielski

Dear facebook user, Thank you for contacting AliExpress. I am sorry to hear that you are not satisfied with your order 3010112999626868. Important: All evidence and information should be uploaded to the dispute details (pictures and videos),Evidence or information on other websites or the message history will not be accepted.If you can not upload the evidence - please let us know. If the seller make a counterclaim against your claim in the dispute,you may need to provide new evidence that you are testing the product according to the seller's instructions/advice to support your claim. Problems with the order Judgement from AE Invalid Reason Appearance not as described Valid - Final resolution: Full refund 48.00 PLN without returning goods Note: If you have already settled the dispute with seller, please kindly give a response in the dispute detail page so that we can be informed and follow this dispute based on the settlement. If you fail to choose or reach an agreement with seller within the response time, option 1 will be executed. Note: You can resolve the issue by clicking 'Add a New Proposal', 'Accept' (to accept the seller or AliExpress' proposal), 'Upload Evidence' or 'Edit' (to modify comments on the proposal). Thank you in advance for your understanding and great cooperation. Best regards, AliExpress Case Management Team -------------------------------------------- Please do not reply to this email/message. This mailbox is not monitored and you will not receive a response. Please log in to to respond the case before the due date.

polski

Drogi użytkowniku Facebooka, Dziękujemy za skontaktowanie się z AliExpress. Przykro nam, że nie jesteś zadowolony ze swojego zamówienia 3010112999626868. Ważne: wszystkie dowody i informacje powinny zostać przesłane do szczegółów sporu (zdjęcia i filmy), dowody lub informacje na innych stronach internetowych lub historia wiadomości nie będą akceptowane.Jeśli nie możesz przesłać dowodów - daj nam znać. Jeśli sprzedawca złoży roszczenie wzajemne przeciwko Twojemu roszczeniu w sporze, może być konieczne przedstawienie nowych dowodów, że testujesz produkt zgodnie z instrukcjami / poradami sprzedawcy, aby uzasadnić swoje roszczenie. Problemy z zamówieniem Wyrok z AE Invalid Reason Wygląd niezgodny z opisem Prawidłowy - Ostateczne rozwiązanie: Pełny zwrot 48,00 zł bez zwrotu towaru Uwaga: Jeśli spór ze sprzedającym został już rozwiązany, uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na stronie szczegółów sporu, abyśmy mogli zostać poinformowani i śledzić ten spór na podstawie ugody. Jeśli nie wybierzesz lub nie osiągniesz porozumienia ze sprzedawcą w czasie odpowiedzi, opcja 1 zostanie zrealizowana. Uwaga: możesz rozwiązać problem, klikając „Dodaj nową ofertę”, „Akceptuj” (aby zaakceptować ofertę sprzedawcy lub AliExpress), „Prześlij dowody” lub „Edytuj” (aby zmodyfikować komentarze do propozycji). Z góry dziękujemy za zrozumienie i świetną współpracę.Z poważaniem, Zespół zarządzania sprawami AliExpress -------------------------------------------- Prosimy nie odpowiadać na tego e-maila / wiadomość. Ta skrzynka pocztowa nie jest monitorowana i nie otrzymasz odpowiedzi. Zaloguj się do , aby odpowiedzieć na sprawę przed upływem terminu.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.