angielski

Transaction details Request date: 2021-02-20 12:55.29 Transaction number: P24-M97-M89-D91 Dear Client, We kindly inform that there has been a new payment transaction in Przelewy24 registered for: PPRO Payment Services S.A assigns this transaction to MAGPIE You may check the current status of the transaction here: Check transaction status Transaction details: Transaction amount: 146,13 PLN Charges payable by the client: 0,00 PLN Description: 2051Z20 MAGPIE If you need to contact Przelewy24, please refer to the transaction number. Information on the transaction is sent to the Payee on the following business day, at the latest. In case of any doubts regarding the transaction, please use this FORM Please direct questions regarding the purchased goods or services to the Merchant. This message has been generated automatically. Please do not reply to this message directly. Przelewy24 Team Przelewy24 tel. +48 61 642 93 44 fax +48 61 642 90 31 serwis@przelewy24.pl PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, The District Court Poznań - Nowe Miasto i Wilda, 8th Commercial Division of the National Court Register, KRS entry no.: 0000347935, share capital: 4 500 000

polski

Szczegóły transakcji Data zapytania: 2021-02-20 12: 55.29 Numer transakcji: P24-M97-M89-D91 Drogi Kliencie, Uprzejmie informujemy, że w serwisie Przelewy24 pojawiła się nowa transakcja płatnicza zarejestrowana dla: PPRO Payment Services S.A przypisuje tę transakcję firmie MAGPIE Aktualny status transakcji możesz sprawdzić tutaj: Sprawdź status transakcji Szczegóły transakcji: Kwota transakcji: 146,13 zł Opłaty uiszczane przez klienta: 0,00 zł Opis: 2051Z20 MAGPIE Jeśli chcesz skontaktować się z Przelewy24, podaj numer transakcji. Informacja o transakcji przesyłana jest do Odbiorcy najpóźniej następnego dnia roboczego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących transakcji prosimy o skorzystanie z tego FORMULARZA Pytania dotyczące zakupionych towarów lub usług prosimy kierować do Sprzedawcy. Ta wiadomość została wygenerowana automatycznie. Prosimy nie odpowiadać bezpośrednio na tę wiadomość. Zespół Przelewy24 Przelewy24 tel. +48 61 642 93 44 fax +48 61 642 90 31 serwis@przelewy24.pl PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP 779-236-98-87, REGON 301345068, Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000347935, kapitał zakładowy: 4500000

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.