angielski

TRAFALGAR CLEANING EQUIPMENT LTD UNIT C, FOUNDRY CLOSE HORSHAM WEST SUSSEX RH13 5TX EU DECLARATION OF CONFORMITY We Trafalgar Cleaning Equipment Ltd. hereby declare that the machine described below both in its basic design and construction and in the version marketed by us conforms to the relevant health-and safety-related requirements of the appropriate EU Directives. This declaration shall cease to be valid if modifications are made to the machine without our approval. Product: Paddock Cleaner Model: PC 100 Applicable EU Directives: EU Machinery Directive (89/392/EU) in version 93/44EU

polski

TRAFALGAR CLEANING EQUIPMENT LTD JEDNOSTKA C, ODLEWNIA ZAMKNIĘTA HORSHAM WEST SUSSEX RH13 5TX DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE My Firma Trafalgar Cleaning Equipment Ltd. niniejszym oświadcza, że ​​opisana poniżej maszyna zarówno w swojej podstawowej konstrukcji i konstrukcji, jak iw wersji przez nas wprowadzonej na rynek jest zgodna z odpowiednimi wymogami dotyczącymi zdrowia i bezpieczeństwa określonymi w odpowiednich dyrektywach UE. Niniejsza deklaracja traci ważność, jeśli w maszynie zostaną wprowadzone modyfikacje bez naszej zgody. Produkt: Środek do czyszczenia padoków Model: PC 100 Obowiązujące dyrektywy UE: Dyrektywa maszynowa UE (89/392 / UE) w wersji 93 / 44EU

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.