angielski

The road is never easy, it comes with moments of doubt,fear,and also filled with a great yearning to be one with you. Some bends of this treacherousroad,are so tight,that I have to walk sideway on tip toes,scared with just enough courage knowing that you are right behind me. I don't mind going before you,challenged by the uncertainty of what lies ahead,as long as I know that it is towards home that we're walking in here alone. Maybe I waited too long to post from this first photoshoot I've done- just wanted to get it right; something that it took a while. It was an uncertain time, though full of creativity.

polski

Droga nigdy nie jest łatwa przychodzi z chwilami zwątpienia, strachu, a także wypełnia wielką tęsknotę, by być jednym z tobą. Niektóre zakręty tej zdradzieckiej drogi są tak ciasne, że muszę chodzić bokiem na palcach, przestraszony z wystarczającą odwagą, wiedząc, że jesteś tuż za mną. Nie mam nic przeciwko pójściu przed wami, wyzwaniem w obliczu niepewności tego, co nas czeka, o ile wiem, że idziemy tu samotnie do domu. Może zbyt długo czekałem na wpis z tej pierwszej sesji zdjęciowej, którą zrobiłem - po prostu chciałem zrobić to dobrze; coś, co zajęło trochę czasu. Był to czas niepewny, choć pełen kreatywności.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.