angielski

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent has not yet been delivered to one or more of its recipients after more than 24 hours on the queue on s4.sstore.pl. The message identifier is: 1kxVqh-00053x-0i The subject of the message is: Witaj w sklepie The address to which the message has not yet been delivered is: bouchie325@aol.com host mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net [67.195.204.75] Delay reason: SMTP error from remote mail server after pipelined MAIL FROM: SIZE=2380: 421 4.7.0 [TSS04] Messages from 51.83.136.44 temporarily deferred due to unexpected volume or user complaints - 4.16.55.1; see https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes No action is required on your part. Delivery attempts will continue for some time, and this warning may be repeated at intervals if the message remains undelivered. Eventually the mail delivery software will give up, and when that happens, the message will be returned to you. Reporting-MTA: dns; s4.sstore.pl Action: delayed Final-Recipient: rfc822;bouchie325@aol.com Status: 4.0.0 Remote-MTA: dns; mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net Diagnostic-Code: smtp; 421 4.7.0 [TSS04] Messages from 51.83.136.44 temporarily deferred due to unexpected volume or user complaints - 4.16.55.1; see https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes Return-path: Received: from s4.sstore.pl ([51.83.136.44] helo=localhost) by s4.sstore.pl with esmtpsa (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (Exim 4.94) (envelope-from ) id 1kxVqh-00053x-0i for bouchie325@aol.com; Thu, 07 Jan 2021 15:01:11 +0100 MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/alternative; boundary="=_394e1bbef3fb7095332f8c582323b4ca" From: "panele-sklepy.pl" To: bouchie325@aol.com Subject: Witaj w sklepie Message-ID: X-ACL-Warn: Adding Message-ID header because it is missing!

polski

Ta wiadomość została utworzona automatycznie przez oprogramowanie do dostarczania poczty. Wysłana przez Ciebie wiadomość nie została jeszcze dostarczona do co najmniej jednego z nich odbiorcy po ponad 24 godzinach w kolejce na s4.sstore.pl. Identyfikator wiadomości to: 1kxVqh-00053x-0i Temat wiadomości to: Witaj w sklepie Adres, na który wiadomość nie została jeszcze dostarczona, to: bouchie325@aol.com host mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net [67.195.204.75] Przyczyna opóźnienia: błąd SMTP ze zdalnego serwera poczty po potokowaniu POCZTY OD: SIZE = 2380: 421 4.7.0 [TSS04] Wiadomości z 51.83.136.44 tymczasowo odroczone z powodu nieoczekiwanego wolumenu lub skarg użytkowników - 4.16.55.1; zobacz https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes Nie musisz nic robić. Próby dostawy będą kontynuowane przez jakiś czas, a to ostrzeżenie może być powtarzane w odstępach czasu, jeśli komunikat pozostaje niedoręczony. W końcu oprogramowanie do dostarczania poczty zrezygnuje, a kiedy to się stanie, wiadomość wróci do Ciebie.Raportowanie-MTA: dns; s4.sstore.pl Działanie: opóźnione Odbiorca końcowy: rfc822; bouchie325@aol.com Stan: 4.0.0 Zdalny MTA: dns; mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net Kod diagnostyczny: smtp; 421 4.7.0 [TSS04] Wiadomości z 51.83.136.44 tymczasowo odroczone z powodu nieoczekiwanego wolumenu lub skarg użytkowników - 4.16.55.1; zobacz https://postmaster.verizonmedia.com/error-codes Ścieżka zwrotna: Otrzymano: z s4.sstore.pl ([51.83.136.44] helo = localhost) przez s4.sstore.pl z esmtpsa (TLS1.2) tls TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (Exim 4.94) (koperta-od ) id 1kxVqh-00053x-0i dla bouchie325@aol.com; Czw, 07 stycznia 2021 15:01:11 +0100 Wersja MIME: 1.0.0 Content-Type: wieloczęściowa / alternatywna; boundary = "= _ 394e1bbef3fb7095332f8c582323b4ca" Od: „panele-sklepy.pl” Do: bouchie325@aol.com Temat: Witaj w sklepie Identyfikator wiadomości: X-ACL-Warn: Dodawanie nagłówka Message-ID, ponieważ go brakuje!

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.