angielski

This message was created automatically by mail delivery software. A message that you sent could not be delivered to one or more of its recipients. This is a permanent error. The following address(es) failed: lindam1096@aol.com host mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net [67.195.204.75] SMTP error from remote mail server after end of data: 552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found Reporting-MTA: dns; s4.sstore.pl Action: failed Final-Recipient: rfc822;lindam1096@aol.com Status: 5.0.0 Remote-MTA: dns; mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net Diagnostic-Code: smtp; 552 1 Requested mail action aborted, mailbox not found

polski

Ta wiadomość została utworzona automatycznie przez oprogramowanie do dostarczania poczty. Wysłana przez Ciebie wiadomość nie mogła zostać dostarczona do co najmniej jednego z nich odbiorców. To jest stały błąd. Następujące adresy nie powiodły się: lindam1096@aol.com host mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net [67.195.204.75] Błąd SMTP ze zdalnego serwera poczty po zakończeniu danych: 552 1 Żądana akcja pocztowa przerwana, skrzynka pocztowa nie została znaleziona Raportowanie-MTA: dns; s4.sstore.pl Akcja: nieudana Odbiorca końcowy: rfc822; lindam1096@aol.com Status: 5.0.0 Zdalny MTA: dns; mx-aol.mail.gm0.yahoodns.net Kod diagnostyczny: smtp; 552 1 Żądana akcja pocztowa przerwana, skrzynka pocztowa nie została znaleziona

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.