angielski

With a deep sigh, she closed her suitcase and went downstairs. en she shut the front door behind her for the last time and got into the car. I still don’t understand why we have to move,’ she complained to her mother as they drove . ‘I’ve explained again and again,’ her mother said. Her voice was sharp. She kept her eyes on the road ahead. ‘Your father’s got a new job in the city. It’s more money and we’ve got a really spacious at – you’ll love it. Your room’s got an en suite bathroom. So, no more sharing it with Mark.’

polski

Z głębokim westchnieniem zamknęła walizkę i zeszła na dół, po czym zamknęła za sobą drzwi frontowe po raz ostatni i wsiadłem do samochodu. Nadal nie rozumiem, dlaczego musimy się przeprowadzić ” skarżyła się matce, kiedy prowadzili. „Tłumaczyłam wielokrotnie” - jej matka powiedziany. Jej głos był ostry. Nie spuszczała oczu droga przed nami. „Twój ojciec ma nową pracę w mieście. To więcej pieniędzy, a my mamy naprawdę przestronne w - pokochasz to. Twój pokój ma en łazienka. Więc nie ma więcej dzielenia się tym z Markiem ”.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.