angielski

Why did I receive an Error 201: Access Denied? There are several cases when this might occur. Please see below for the one which applies to your situation: You (or your application) performed too many queries that returned contact information (e.g. person or role objects) from the RIPE Database. There is a daily limit on the amount of personal data returned as described in the Acceptable Use Policy. Even if you queried for other types of objects, the associated contact information is returned by default. To avoid this situation please use the "-r" flag to prevent any associated contact information from being returned. You used a proxy server to access the RIPE Database (such as a third-party web query interface). In this case, it is likely that the proxy itself was denied access to the database. Please contact then administrators of the server you were using and discuss this situation with them. They may need to contact the RIPE Database administration [ripe-dbm@ripe.net] team to request further access. If none of the above describes your situation, please contact the RIPE Database administration team [ripe-dbm@ripe.net] to discuss the problem further.

polski

Dlaczego otrzymałem komunikat Error 201: Access Denied? Może się to zdarzyć w kilku przypadkach. Poniżej znajdziesz ten, który dotyczy Twojej sytuacji: Ty (lub Twoja aplikacja) wykonałeś zbyt wiele zapytań, które zwróciły informacje kontaktowe (np. Osoby lub obiekty ról) z bazy danych RIPE. Obowiązuje dzienny limit zwracanych danych osobowych, zgodnie z opisem w Polityce dopuszczalnego użytkowania. Nawet jeśli zapytałeś o inne typy obiektów, powiązane informacje kontaktowe są domyślnie zwracane. Aby uniknąć tej sytuacji, użyj flagi „-r”, aby zapobiec zwracaniu jakichkolwiek powiązanych informacji kontaktowych. Użyto serwera proxy w celu uzyskania dostępu do bazy danych RIPE (takiego jak interfejs zapytań WWW innej firmy). W takim przypadku jest prawdopodobne, że samemu serwerowi proxy odmówiono dostępu do bazy danych. Skontaktuj się z administratorami serwera, z którego korzystałeś i omów z nimi tę sytuację. Być może będą musieli skontaktować się z zespołem administracyjnym RIPE Database [ripe-dbm@ripe.net], aby poprosić o dalszy dostęp. Jeśli żadna z powyższych sytuacji nie opisuje Twojej sytuacji, skontaktuj się z zespołem administracyjnym RIPE Database [ripe-dbm@ripe.net], aby dokładniej omówić problem.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.