angielski

I disagree with the statement that people who have changed jobs a lot are useful because they have a lot of experience. If I were a recruiter I wouldn’t hire a person who often change jobs. I mean these people who stay at a company for a year or less. There is no sense to invest time and money in an employee who is likely to leave our business in a short period of time. I think that these people aren’t trustworthy, and they don’t have ability to build a proper relationship between them and employer. They have difficulty in adopting in a new situation.. They have an experience, but it doesn’t mean that it will be useful and that they will be able to share it with others.

polski

Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że ludzie, którzy bardzo zmienili pracę, są przydatni, ponieważ mają duże doświadczenie. Gdybym był rekruterem, nie zatrudniłbym osoby, która często zmienia pracę. Mam na myśli tych ludzi, którzy pozostają w firmie przez rok lub krócej. Nie ma sensu inwestować czasu i pieniędzy w pracownika, który prawdopodobnie opuści naszą firmę w krótkim czasie. Myślę, że ci ludzie nie są godni zaufania i nie mają umiejętności budowania właściwych relacji między nimi a pracodawcą. Mają trudności z przystosowaniem się w nowej sytuacji. Mają doświadczenie, ale to nie znaczy, że będzie ono przydatne i będą mogli dzielić się nim z innymi.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.