angielski

A good measure for quantifying the third interest criterion is through entropy of the predators’ cell visits in a game, which quantifies the completeness and uniformity with which the opponents cover the stage. Hence, for each game, the cell visit entropy is calculated and normalized into [0,1] via (2.4). where Vn is the total number of visits of all visited cells (i.e. Vn = ∑i vin) and p3 is a weighting parameter. Given the normalized entropy values Hn for all N games, the interest estimate for the third criterion can be represented by their average value E{Hn} over the N games. This implies that the higher the average entropy value, the more interesting the game becomes.

polski

Dobrym miernikiem kwantyfikacji trzeciego kryterium odsetkowego jest poprzez entropię odwiedzin komórek drapieżników w grze, która określa ilościowo kompletność i jednolitość, z jaką przeciwnicy pokrywają scenę. Dlatego dla w każdej grze entropia wizyty komórki jest obliczana i normalizowana do [0,1] za pomocą (2.4). gdzie Vn to łączna liczba wizyt wszystkich odwiedzonych komórek (tj. Vn = vini vin) i p3 jest parametrem ważącym. Biorąc pod uwagę znormalizowane wartości entropii Hn dla wszystkich N gier, oszacowanie odsetka dla trzeciego kryterium można przedstawić ich średnią wartość E {Hn} powyżej gry N. Oznacza to, że im wyższa jest średnia wartość entropii, tym więcej ciekawa staje się gra.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.