angielski

A structural multiaxial computing method for the fatigue assessment of welded structures is presented. This approach is based on the use of a local equivalent stress, or design stress, derived from the shear stress and the concomitant hydrostatic pressure previously proposed by Dang Van. Associated with a specific shell finite element meshing methodology, the method is successfully used to assess the fatigue resistance of welded automotive structures. The approach also allows the role of the welding process upon the fatigue behaviour to be addressed by a better description of the influence of the local residual stress state.

polski

Strukturalna metoda obliczeń wieloosiowych do oceny zmęczenia konstrukcji spawanych to przedstawione. To podejście opiera się na zastosowaniu lokalnego naprężenia równoważnego lub naprężenia projektowego, pochodzące z naprężenia ścinającego i współistniejącego ciśnienia hydrostatycznego zaproponowanego wcześniej przez Dang Van. Metoda ta jest powiązana z określoną metodologią tworzenia siatki elementów skończonych w powłoce z powodzeniem stosowany do oceny odporności zmęczeniowej spawanych konstrukcji samochodowych. The podejście pozwala również na odgrywanie roli procesu spawania w zależności od zachowania zmęczeniowego rozwiązany przez lepszy opis wpływu lokalnego stanu naprężenia szczątkowego.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.