angielski

Please check the listed data for correctness, completeness and inform us about possible deviations by quoting the ticket number 40120268. Reference: - Ticket number: 40120268 Serial number: 90353RFA00002 Product description: SWR PIKO 10 EU A B 2 C1 1 01 3 Please be aware that requesting a replacement unit or spare part may cause expenses if the described fault cannot be reproduced or if the cause of the failure is not covered by the warranty. If we do not hear anything to the contrary from you, we will handle the complaint in accordance with our warranty conditions. If you have any questions about the exchange process, delivery dates, returns or exchange fee, please contact us: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH Telephone: +49 2331 8040 - 888 E-Mail: service-industrie@kostal.com Technical questions will answer you: KOSTAL Solar Electric GmbH Telephone: +49 761 47744 - 222 E-Mail: service-solar@kostal.com We will inform you about the next steps immediately.

polski

Sprawdź podane dane pod kątem poprawności, kompletności i poinformuj nas o możliwych odchyleniach poprzez podanie numeru biletu 40120268. Referencja: - Numer biletu: 40120268 Numer seryjny: 90353RFA00002 Opis produktu: SWR PIKO 10 EU A B 2 C1 1 01 3 Należy pamiętać, że zamówienie części zamiennej lub części zamiennej może powodują koszty, jeżeli opisanej wady nie można odtworzyć lub jeżeli przyczyna awarii nie jest objęta gwarancją. Jeśli nie usłyszymy od ciebie nic przeciwnego, zajmiemy się reklamacja zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące procesu wymiany, dat dostawy, zwroty lub opłaty za wymianę, prosimy o kontakt: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH Telefon: +49 2331 8040 - 888 E-mail: service-industrie@kostal.com Odpowiedzi na pytania techniczne: KOSTAL Solar Electric GmbH Telefon: +49 761 47744 - 222 E-mail: service-solar@kostal.com Natychmiast poinformujemy Cię o kolejnych krokach.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.