angielski

Dear Ms. Stachura, Thank you for contacting the KOSTAL Customer Service. We have recorded your inquiry with the following data: Reference: - Ticket number: 40120268 Serial number: 90353RFA00002 Product description: SWR PIKO 10 EU A B 2 C1 1 01 3 Please refer to the ticket number 40120268 in each reply. In accordance with our warranty conditions further information is required. Open Circuit voltage > 780 V* [Yes/No]: Are DC input 1 and 2 connected in parallel mode* [Yes/No]: Do you use the KOSTAL Solar Portal* [Yes/No/another portal]: Is the RS-485 interface used (e.g. external data logger)* [Yes/No]: Is the S0/AL-Out used as pulse or alarm output* [Yes/No]: Is a BA Sensor in use* [Yes/No]: Is a temperature and irradiation sensor connected* [Yes/No]: Are module optimizers installed in the System* [Yes/No]: All questions with * are necessary mandatory information! If you have any further questions, please contact our service hotline at +49 761 47744 - 222. Kind regards Your Service Team

polski

Droga Pani Stachura, Dziękujemy za skontaktowanie się z obsługą klienta KOSTAL. Nagrywaliśmy zapytanie z następującymi danymi: Odniesienie: - Numer biletu: 40120268 Numer seryjny: 90353RFA00002 Opis produktu: SWR PIKO 10 EU A B 2 C1 1 01 3 Proszę odnieść się do numeru biletu 40120268 w każdej odpowiedzi. Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji dalsze informacje są wymagany. Napięcie biegu jałowego> 780 V * [Tak / Nie]: Czy wejścia DC 1 i 2 są podłączone w trybie równoległym * [Tak / Nie]: Czy korzystasz z KOSTAL Solar Portal * [Tak / Nie / inny portal]: Czy używany jest interfejs RS-485 (np. Zewnętrzny rejestrator danych) * [Tak / Nie]: Czy wyjście S0 / AL jest używane jako wyjście impulsowe lub alarmowe * [Tak / Nie]: Czy używany jest czujnik BA * [Tak / Nie]: Czy podłączony jest czujnik temperatury i napromieniowania * [Tak / Nie]: Czy optymalizatory modułów są zainstalowane w systemie * [Tak / Nie]: Wszystkie pytania oznaczone * są niezbędnymi informacjami obowiązkowymi! W przypadku dalszych pytań prosimy o kontakt z naszą infolinią serwisową pod adresem +49 761 47744 - 222. Z poważaniem Twój zespół serwisowy

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.