angielski

No provision has been made for goods receipts in respect of this purchase order or order item 4000902164 00002. Possible reasons for this are: •The purchase order contains no items in the specified plant. •The item specified does not exist. •Currently, the scheduling agreement has no open schedule lines, or the schedule lines have not yet been transferred. •The item category of the purchase order items in the plant does not allow goods receipts. •The purchase order items in the plant have been deleted or are blocked. •For confirmation control for the order item(s) to be carried out, a confirmation ( shipping notification) must have been received. This has not yet been entered. Procedure Make sure your entries are correct.

polski

Nie przewidziano żadnych przyjęć towarów w odniesieniu do tego zamówienia lub pozycji zamówienia 4000902164 00002. Możliwe przyczyny: • Zamówienie zakupu nie zawiera produktów w określonym zakładzie. • Określony element nie istnieje. • Obecnie umowa o harmonogramie nie zawiera otwartych linii harmonogramu lub linie harmonogramu nie zostały jeszcze przeniesione. • Kategoria pozycji pozycji zamówienia zakupu w zakładzie nie zezwala na przyjęcia materiałów. • Pozycje zamówienia zakupu w zakładzie zostały usunięte lub są zablokowane. • Aby przeprowadzić kontrolę potwierdzenia pozycji zamówienia, które należy wykonać, należy otrzymać potwierdzenie (powiadomienie o wysyłce). To jeszcze nie zostało wprowadzone. Procedura Upewnij się, że twoje wpisy są poprawne.

Warunki korzystania z usług

Wszelkie wprowadzane do systemu dane są zapisywane w bazie danych i anonimowo udostępniane na stronie internetowej. Z tego powodu przypominamy, że tłumaczenia nie powinny zawierać danych osobowych. Tłumaczenia naszych użytkowników ze względu na swoją zawartość, mogą być niestosowne dla pewnych grupy wiekowych czy grupy społecznej, mogą zawierać język slangu, przekleństwa i inne niestosowne słownictwo. Prosimy by osoby, które mogłyby się poczuć urażone nie korzystały z naszej strony internetowej. Prosimy naszych użytkowników, by zgłaszali nam teksty naruszające prawa autorskie czy też zawierające obraźliwe słowa. Zgłaszać można pod adresem →"Kontakt"


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.